Monday, 17/02/2020 - 22:11|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
Ngày ban hành:
25/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực