Tuesday, 18/12/2018 - 00:10|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
Ngày ban hành:
27/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực