Thứ bảy, 04/04/2020 - 10:23|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Nguyễn Sĩ Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914750789
  • Email:
   nguyensihuan@quangtri.gov.vn
 • Phan Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02333606111
  • Email:
   phanvanduc@quangtri.gov.vn