Saturday, 18/08/2018 - 14:51|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Nguyễn Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.300000
  • Email:
   nguyenvan@tentinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Minh A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: