Thứ bảy, 04/04/2020 - 10:33|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Mầm Non
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915682456
  • Email:
   nguyenthicuc.dakrong@quangtri.gov.vn
 • Phan Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02333606111
  • Email:
   phanvanduc@quangtri.gov.vn