Thursday, 09/04/2020 - 07:44|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Hoàng Văn Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913355248
  • Email:
   hoangvanluan@quangtri.gov.vn
 • Trần Công Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Tổng hợp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915999154
  • Email:
   trancongtruong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Lê Minh Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức tăng cường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943741545
  • Email:
   leminhhuong.thcs@quangtri.gov.vn