Wednesday, 20/02/2019 - 16:44|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Lê Minh Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức tăng cường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943741545
  • Email:
   leminhhuong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Đinh Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973.663000
  • Email:
   dinhthia.pgd@tentinh.edu.vn
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   luub.sgddt@tentinh.gov.vn