Wednesday, 20/02/2019 - 16:51|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Lê Minh Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức tăng cường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943741545
  • Email:
   leminhhuong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Lý Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ VP
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn
 • Phan T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn