Thursday, 09/04/2020 - 08:01|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Nguyễn Quang Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913857551
  • Email:
   nguyenquangkhanh@quangtri.gov.vn
 • Trần Công Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Tổng hợp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915999154
  • Email:
   trancongtruong.thcs@quangtri.gov.vn