Thứ năm, 09/04/2020 - 06:38|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
 • Tài liệu tập huấn dạy học trực tuyến
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 2289 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 2353 lượt tải | 10 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL ngành chuyên mục báo cáo cho các đơn vị Sở/Phòng/Trường
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3875 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách tài khoản tập huấn CSDL ngành
  | Sở GD & ĐT Quảng Trị | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download