Monday, 17/02/2020 - 22:46|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Đakrông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LINH HỒN CỦA LỚP HỌC

Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được bao thế hệ thầy giáo, cô giáo tạc dạ, ghi lòng, là phương châm hành động, là động lực để tiếp nối cuộc hành trình, để mãi xứng danh với nhận định của đồng chí Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong tất cả các nghề cao quí vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.

Để có được các thế hệ học trò vừa hồng vừa chuyên, phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ rất cần có các thế hệ nhà giáo tận lực, tận tâm, yêu nghề, sáng tạo, có trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết. Trong đó, người làm công tác chủ nhiệm lại càng rất cần những đức tính ấy. Dẫu biết rằng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm được quy định cụ thể trong các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, tuy nhiên thực tiễn cho thấy ở mỗi lớp học, mỗi vùng miền có những đặc thù rất riêng, rất khác biệt và nhiều tình huống có khi gay cấn, có khi bất ngờ, … đòi hỏi sự linh hoạt, bản lĩnh, có trách nhiệm, nhưng có lý, có tình trong công tác chủ nhiệm lớp.

Thực tiễn cho thấy Hiệu trưởng là “con chim đầu đàn” của tập thể, của hội đồng sư phạm nhà trường. Còn giáo viên chủ nhiệm là “linh hồn”, là “điểm tựa” của lớp học, là người quyết định mọi sự phát triển và tiến bộ của lớp…Công việc chủ nhiệm lớp vẫn được coi là vừa “khó”, vừa “khổ”. Thế nên, những sáng kiến để tăng hiệu quả công tác chủ nhiệm thực sự rất đáng quý và cần được phổ biến, nhân rộng.

Luật giáo dục năm 2019 của nước ta nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”.

Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường Phổ Thông nếu như xác định đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm.

Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông nêu rõ trong điều 4:

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức.

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Với những quy định từ các văn bản và dựa trên thực tiễn của công việc, chúng ta thấy rằng:

Thứ nhất - Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm là chức danh do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền phân công. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò là gắn kết học sinh với Nhà trường, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tập thể học sinh, giữa học sinh với Nhà trường.

- Giáo viên chủ nhiệm là người tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đóng vai trò vừa là người thầy, vừa người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của tập thể lớp, của học sinh do mình chủ nhiệm, là người chủ lực trong công tác giáo dục học sinh.

Thứ hai - Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế và các quy định khác của trường cho học sinh.

- Nắm chắc tư tưởng, tinh thần, thái độ, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, phối hợp với gia đình và các bộ phận để giúp đỡ học sinh trong học tập, rèn luyện. Dựa vào tình hình thực tế, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch học tập, rèn luyện trong từng tháng, học kỳ và năm học.

- Công tác giáo viên chủ nhiệm được tính theo thời gian năm học. Giáo viên chủ nhiệm phải quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp,

Thứ ba - Chế độ sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm:

* Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm:

- Đánh giá tình hình học tập, rèn luyện tác phong đạo đức, ý thức chuyên cần trong học tập của học sinh, thái độ chấp hành các nội quy học tập và sinh hoạt.

- Tổ chức góp ý, phê bình những biểu hiện chưa tốt trong tác phong, sinh hoạt và đưa ra biện pháp xử lý các sai phạm, chấn chỉnh những tồn tại.

- Phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh; các kế hoạch, nội quy, quy chế liên quan đến học sinh.

- Phổ biến các kế hoạch, chương trình do giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng như chương trình kết nhóm học tập, nâng cao ý thức chấp hành nội quy trong học sinh, tư vấn học đường, chương trình sinh hoạt ngoại khóa, phát động thi đua học tập trong phạm vi lớp học…

Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan trọng là vậy, cho nên để làm tròn trách nhiệm của mình, giáo viên chủ nhiệm phải đảm nhiệm một khối lượng lớn công việc. Đối với giáo dục vùng khó như huyện Đakrông chúng ta, đặc biệt là ở vùng có đông học sinh người dân tộc thiểu số, thì nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm càng quan trọng và càng gặp nhiều khó khăn, bởi vậy ngoài trách nhiệm của công tác chủ nhiệm, mỗi chúng ta phải tâm huyết, nhiệt tình, chịu khó, chấp nhận khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

 

Phan Văn Đức

Phòng GD&ĐT Đakrông

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết